Ammoniakmaskinen kan snart bli verklighet

Ammoniakmaskinen kan snart bli verklighet

Toyota kunde marknadsföra en bil a väteenergiceller under 2015 finns det dock fortfarande några problem att lösa med avseende på bränsle, särskilt när det gäller lagring.

LÄS OCH: Inuti skivbilen (foto)

Enligt det Rådet för vetenskap och teknikanläggningar (STFC) Engelska, problemen kunde lösas med l‘ammoniak vilket skulle vara säkrare och mindre flyktigt än enkelt väte.

Faktum är att genom att separera ammoniak, tre delar av väte och en av kväve, och processen för att erhålla dem är baserad på billiga kemiska reagens.

Dessutom kan ammoniaklagring ske i plastbehållare med lågt tryck, och vad gäller tankar liknar systemet gasol.

Processen är ännu inte optimerad, men forskare planerar att skapa ammoniaknedbrytande reaktorer som inte är större än en två liters flaska och mer än tillräckligt för en medelstor maskin.