Billiga termiska solpaneler för att ersätta konventionella bränslen

Billiga termiska solpaneler för att ersätta konventionella bränslen

Hittills är förbränningen av olja, naturgas och kol de mest praktiska och ekonomiska metoderna för att skapa ångan vid mycket höga tryck (superkritisk ånga) som används vid generering av elektrisk energi. Från Australien kommer en studie som visar hur det skulle vara möjligt att uppnå samma effektivitet med solvärme.

LÄS OCH: Solens sätt att lösa energikrisen

De solvärmekraftverk de har funnits en tid, men deras effektivitet är ännu inte jämförbar med förbränningsanläggningar. “Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization”, genom att optimera denna teknik, har nyligen lyckats värma upp vattnet till 570 ° C och föra det till ett tryck på cirka 230 atmosfärer.

Ett resultat som, även om det erhålls i testa, kan vara grunden för framtiden för energiproduktion, vilket också ger fördelar jämfört med solceller. Panelerna som används i dessa strukturer, till skillnad från solceller, är “enkla” speglar utan att använda material sällsynt eller farlig för hälsan överför de solvärme till en förångare.

Uppenbarligen är denna typ av system konstruerad för att installeras i områden där Sol slår större delen av året för vilken det inte kommer att vara en slutgiltig lösning på global nivå, men det kan ändå bidra till att avsevärt minska användningen av förbränning och därmedförorening.

Gata