Den amerikanska militären arbetar med järvsoldater

Den amerikanska militären arbetar med järvsoldater

Med ett bestämt science fiction-projekt arbetar den amerikanska armén med stimulatorer som kan hjälpa soldater i läkningsprocessen av skadade vävnader i strid. Systemet är utvecklat av DARPA och under namnet ElectRx och kommer att baseras på högprecisions icke-invasiv teknik som kan återställa nervkretsar för att hålla sårade soldater vid liv.

LÄS OCH: En minidron i koppel för att hjälpa soldaterna i fältet

Den nya tekniken kommer också att kunna hjälpa forskning i spårning av processerna för nervöverföring och de som är relaterade till immunsystemet och i framtiden behandla patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Systemet kan appliceras via lokal injektion och ger den precision som saknas i nuvarande system baserat på samma koncept.

järnsoldater

Uppenbarligen kommer ElectRx inte att kunna läka allvarliga sår utan snarare att modulera och övervaka ledningen av nervstimuli för att underlätta läkning och bota vissa sjukdomar relaterade till nervsystemet, vilket ofta drabbar soldater som återvänder från operationella teatrar.

Gata