Den amerikanska regeringen vill att fordonen ska “prata” med varandra

Den amerikanska regeringen vill att fordonen ska

Bland de mest lovande teknikerna för framtidens bil Vi finner verkligen autonom körning och elektriska motorer; vid sidan av dessa finns en som förenar varje typ av fordon, nämligen V2V-kommunikation (Vehicle To Vehicle).

Denna typ av system skulle göra det möjligt för fordon att kommunicera med varandra för att utbyta viktig information, t.ex. hastighet och position, och varna föraren i händelse av farliga situationer. Den amerikanska myndigheten NHTSA, som handlar med vägsäkerhet, skulle redan arbeta för att skapa adekvat reglering i syfte att föreslå en lag inom nästa år.

Enligt Anthony Foxx, sekreterare för USA: s transportdepartement, den tid det tog av byrån skulle vara för mycket och skulle ha bett att påskynda tidpunkten, eftersom han skulle vara villig att införa V2V-system så snart som möjligt.

Faktum är att Foxx redan skulle ha tagit det avtal med FCC för att testa att V2V-baserade enheter inte stör andra trådlösa tekniker. När de tekniska och lagstiftande hindren har övervunnits lovar denna innovativa teknik färre olyckorkommer det att bli en utbredd verklighet på amerikanska vägar och att vi hoppas att vi också når resten av världen.

Via: The Verge