En resistent och återvinningsbar polymer, upptäckt av misstag

En resistent och återvinningsbar polymer, upptäckt av misstag

I kemiska laboratorier IBM Dr. Jeannette Garcia följde proceduren för att syntetisera en enkel plast, men glömmer en komponent. När hon i slutet av reaktionen gick för att återvinna produkten hittade hon ett helt annat material än vad som förväntades: en polymer så hård att den måste krossas med en hammare.

LÄS OCH: Hubble är det mest användbara vetenskapliga verktyget som någonsin skapats

Efter analys och studier verifierades det att det är första gången en plast skapas värmehärdande med dessa egenskaper, presenterar en resistent, lätt, 3D-struktur med kapacitet självreparation och enkelt återvinningsbar.

Värmehärdande polymerer är i allmänhet svåra att återvinna eftersom de, vid upphettning till höga temperaturer, inte smälter utan bryts ned kolsyrande. “Titan”, detta är namnet som valts av IBM, skulle därför vara ett undantag som samtidigt visar motstånd och reversibilitet.

Mycket forskning återstår att göra om denna nya upptäckt och det kommer att dröja en stund innan Titan du hittar praktiska tillämpningar, men återigen berikas vetenskapen av en slumpmässig upptäckt.

Gata