Enel tar hand om att föra fiber till alla

TIM och Fastweb tillsammans för 1 Gbps FTTH-fiber

Uppgiften för dragning av fibern, vilket gör det möjligt för miljontals italienare att komma åt ultrabrett band, gå till Den är i. Beslutet kommer från regeringen och de flesta av 6,5 miljarder av euro som avsatts för att sprida höghastighetsnät kommer att användas för detta ändamål.

Den är i det skulle faktiskt vara den bästa kandidaten för rollen bland de företag som är specialiserade på infrastruktur. genom att utnyttja kraftledningarna och det urbana elnätet i de olika städerna syftar företaget till att föra ultrabrett band i stora delar av Italien, på bara tre år.

LÄS OCH: Telekom och Fastweb för diffusion av 100 Mbit-bandet

Ett bra tillfälle för det statligt ägda företaget och ett dåligt skott för Telekom och liknande, som kommer att se deras (privata) domän minskade till en tjänst som, mot bakgrund av detta drag, regeringen syftar till att fortsätta offentlig och tillgänglig för olika operatörer.

Gata: Republiken