Ett konstgjort protein lyser upp hjärnan för att spåra dess aktivitet

Ett konstgjort protein lyser upp hjärnan för att spåra dess aktivitet

Till skillnad från de flesta organ, hjärnstudie det är särskilt svårt, både för sin väl skyddade position och för det faktum att jag signaler från nervceller de är mycket svaga och svåra att upptäcka med verktyg.

Av denna anledning tillgriper forskare ofta detaljer under laboratorietester fluorescerande proteiner, med vilken man kan studera måttligt små delar av nervvävnad.

Ett forskargrupp vid Howard Hughes Medical Institute, ledd av Eric Schreiter, har förbättrat denna metod så att den lätt kan spåra ledning av nervsignal, även in vivo (dvs. hos djur) och under relativt långa tidsperioder.

campari-protein

Denna teknik, som kombinerar ett fluorescerande protein med UV-ljus, kallas LÄGAR (kalciummodulerad fotoaktiverbar ratiometrisk integrator), har redan testats framgångsrikt på möss, fruktflugor och zebrafisklarver, lätt detekterbara tack vare deras genomskinliga hud.

För närvarande är CaMPARI fortfarande en omogen teknik, men Schreiter hoppas det i framtiden neurologiska studier kan användas framgångsrikt, för att bättre förstå de komplexa mekanismerna som rör neuronala celler och ledningen av nervsignaler.

Via: The Verge