Europeiska kommissionen: gratis Wi-Fi för alla fram till 2020 och tryck på 5G

Europeiska kommissionen: gratis Wi-Fi för alla fram till 2020 och tryck på 5G

Igår den 14 september höll Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt vanliga tal om Europeiska unionens tillstånd och bland de många ämnen som behandlades förklarade han också vilken riktning EU vill ta när det gäller bredbandsanslutningar.

Juncker var mycket tydlig i detta och pressmeddelandet som publicerades på den officiella webbplatsen börjar med detta uttalande:

Vi måste vara anslutna: det är oumbärligt för både vår ekonomi och medborgarna. Och det är nu vi måste investera i denna anslutning

Europeiska kommissionens förslag är intressanta och konkreta och strävar efter att 5G-anslutning och gratis WiFi ska spridas för alla. I synnerhet de tre strategiska punkter som ska uppnås senast 2025 Jag är:

minst 1 Gbps-anslutning för alla större socioekonomiska drivkrafter, såsom skolor, universitet, forskningscentra, sjukhus och andra tjänsteleverantörer

anslutningar på minst 100 Mbps för alla europeiska familjer, både i stads- och landsbygdsområden

5G nätverkstäckning för alla större stadsområden, vägar och järnvägar.

För det sistnämnda målet sätter Europeiska kommissionen delmålet om 5G-anslutning för minst en större stad i varje EU-medlemskap till 2020.

Förutom dessa manövrer föreslår Europeiska kommissionen ett nytt initiativ som kallas WiFi4EU, som syftar till att ge alla gratis WiFi-anslutningar till torg, parker, offentliga byggnader och hälsocenter. För att genomföra detta projekt kommer Europeiska unionen att tillhandahålla 120 miljoner euro och förväntar sig att minst 6 000 – 8 000 lokala samhällen kommer att dra nytta av detta projekt till 2020.

LÄS OCH: EU-roaming: det kommer att vara gratis efter juni 2017, men villkoren ändras

Utöver vad som hittills har sagts integrerar EU i lagstiftningspaketet för digitala också de upphovsrättsreformer som vi nämnde igår och reglerna föreliminering av roamingkostnader inom Europeiska unionen. När det gäller det senare har det ursprungliga förslaget tillfälligt dragits tillbaka men Juncker försäkrar att vi från och med juni 2017 inte kommer att betala extra avgifter för användningen av smarttelefonen utomlands.

Källa: Europeiska kommissionen