Europeiska unionen vill skapa en enda förordning för drönare senast 2019

Europeiska unionen vill skapa en enda förordning för drönare senast 2019

Lagar som rör i drönare de är fortfarande ett ganska förvirrande kapitel i olika delar av världen, så mycket att vi var tvungna att ägna en specifik artikel för att förklara för våra läsare vad det är möjligt att göra eller inte göra i Italien.

Lyckligtvis verkar detta vara på väg att förändras i länderna ieuropeiska unionen förbi 2019. Det lagförslag som presenterades i november för Europeiska kommissionen syftar till att förena alla befintliga regler i de olika länderna och att skapa en enda standard som gäller för alla.

Lagstiftningen föreslår inrättandet av ett gemensamt luftrum tillägnad droner som kallas U-Space, som kommer att reglera flygtrafiken ovan 150 meter höjd med ett centraliserat system som liknar det för riktiga flygplan. Varje drönare kommer att vara utrustad med system för geolokalisering och automatisk identifiering, information tillgänglig oberoende av samma flygande enheter.

LÄS OCH: Flyga med drönare: var och hur de kan användas

(EASA) samarbetar redan med i producenter av drönare och Medlemsstater att utveckla standarder som är kompatibla med nuvarande teknik och flygregler som redan är i kraft. Om allt går som planerat bör den nya lagen redan vara på plats inom två år för att erbjuda användarna mer säkerhet och tydlighet när det gäller drönare och nödvändiga behörigheter.

Via: Engadget