Google presenterar automatiska bildtexter i bildsökning

Google presenterar automatiska bildtexter i bildsökning

Den nya funktionen introducerad av Google syftar till att starkt stödja dem som arbetar med varje dag bilder och fotografier. Algoritmen kan verkligen känna igen innehållet i en bild och tilldela det en bildtext som beskriver dess innehåll på ett naturligt sätt.

LÄS OCH: Google köper hangarer från NASA

Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede och erkännandet är ännu inte perfekt, men totalt sett visar resultaten sig mer än tillfredsställande. Beskrivningarna av exemplen som visas verkar faktiskt skrivas av en människa, snarare än av programvara.

Google bilder

Enligt Google kommer denna algoritm, som fortfarande kommer att förbli i experimentfasen, att vara en konkret hjälp för söka och bläddra bland bilder på webben, även för personer med nedsatt syn, liksom ett viktigt steg framåt inom områdetartificiell intelligens och maskininlärning.

Gata