Kommer Europeiska unionen att förbjuda ansiktsigenkänning på offentliga platser? (Foto)

 Kommer Europeiska unionen att förbjuda ansiktsigenkänning på offentliga platser?  (Foto)

Uppenbarligen talar vi inte om det för våra smartphones

Nu i våra städer hittar vi säkerhetskameror vid varje hörn. Även om dessa huvudsakligen används för övervakningsändamål är det möjligt att videon används för att i realtid känna igen de personer som kommer in i bilden.

Bara för undvika missbruk av denna teknikskulle Europeiska unionen tänka på förbjuda det på offentliga platser i upp till fem år. För att göra detta skapades ett 18-sidigt dokument som indikerar en period av förbud som kan pågå från 3 till 5 år.

Det finns uppenbarligen några undantag, men relaterar till säkerhetsprojekt eller forsknings- och utvecklingsapplikationer. Det är därför nödvändigt att skapa regler som gör att denna teknik kan användas klokt.

Uppenbarligen talar vi om storskalig ansiktsigenkänning, eller den som riktar sig till videoövervakningssystem installerade på offentliga platser. DE våra smartphonesdärför kan de fortsätta läsa våra ansikten när vi vill låsa upp dem.

Via: BBC