Registrerar Apple varumärket “AirPods”?

Registrerar Apple varumärket

Enligt vad som rapporteras i listorna över varumärkesregistrering från många länder, Äpple skulle vara i färd med att anpassa användningen av namnet AirPods.

Registreringen av varumärket skulle ha ägt rum redan i mars Jamaicaföljt av lika många registreringar i olika stater runt om i världen; Det är också intressant att notera hur alla registreringar skulle bero på företag med ett annat namn och uppenbarligen inte är engagerade i någon typ av verksamhet men redan kopplat till Apple tidigare. Dessutom till stöd för denna hypotes skulle det finnas användning av adresser e-post med domän Gmail i varumärkesregistreringsfasen, en teknik som Cupertino-företaget tidigare använt för att utföra samma verksamhet.

LÄS OCH: Apple har rullat på alla på den officiella webbplatsen

Just nu Äpple använd namnet EarPods för din egen linje hörlurar, följaktligen är det troligt att det här namnet kanske kan användas för en ny typ av produkt under nästa period trådlös men framför allt inte relaterat till varumärket Taktermed tanke på närvaron av ordet Air i själva namnet.

Via: MacRumors