Så här vill Google förbättra livet i staden

Samsung vill matta städer med sensorer och göra dem smarta

De nytt Google-projekt, meddelat av VD Larry Page själv, kallas Trottoarlaboratorier och dess syfte kommer att vara att utveckla strategier och teknik för förbättra livet i staden i alla dess aspekter, från att flytta till bostäder, passera genom miljön och levnadskostnad.

Systemet kommer i princip att vara ett nätverk av inkubatorer (den första i New York) som välkomnar framväxten av tekniker som kan optimera levnadsförmågan i trånga stadsmiljöer. Det kommer att leda projektet Dan Doctoroff, tidigare vd för Bloomberg.

LÄS OCH: Medgrundare Sergey Brin förklarar varför Google Cars

Page säger att han är medveten om att detta område inte är strikt relevant för Googles aktivitetmen ungefär som Google X-projekt också Trottoarlaboratorier det blir en satsning full av möjligheter som företaget säger att den är redo att möta.

Via: Businessinsider UK