Vårt universum saknar 80% av ljuset

Solid state-ljus skapat

Enligt mätningarna av “Cosimic Origins Spectrograph”, monterades ett instrument på Hubble-teleskopskulle universum sakna 80% av det ljus som det teoretiskt borde ha. Mätningarna skulle rapportera att väteflödena som förbinder galaxerna avger mer ljus än väntat, utan en observerbar energikälla som kan förklara fenomenet.

LÄS OCH: Är Voyager 1 det första konstgjorda föremålet som lämnar solsystemet?

När väteatomer påverkas av ultraviolett ljus vid hög energi förvandlas de till laddade joner som avger ljus. Från mätningarna som genomförts visar sig mängden laddade joner vara mycket större än den som skulle bildas av ultraviolett ljus enbart på grund av stjärnor och andra himmellegemer, med en skillnad på så mycket som 80%.

Astrofysiker kan ännu inte ge en lösning på frågan, eftersom det observerade beteendet inte är det har aldrig beskrivits av ingen modell. Att fördjupa mysteriet är det faktum att fenomenet bara kan observeras i kosmos relativt nära oss; observera det avlägsna universum, miljarder ljusår, försvinner fenomenet, vilket gör ljusbalansen rättvis.

Bland teorierna som övervägs är möjligheten att överflödet av ultraviolett ljus kommer från det mystiska mörk materia, som skulle avge strålningen under en hypotetisk förfallsprocess. Denna upptäckt ger forskare en ny utmaning och öppnar dörren för potentiella nya upptäckter som kan belysa universums natur.

Gata