Viktminskningsläkemedlet kan snart bli verklighet

Viktminskningsläkemedlet kan snart bli verklighet

Om det finns ett intresseområde för det studie av nya läkemedel det är behandling och förebyggande av sjukdomar på grund av dålig livsstil. De viktminskning läkemedel studerad av Michael Downes och Michael Downes, kan han vara en potentiell kandidat att hjälpa till viktkontroll och i motsats till vissa riskfaktorer relaterade till fetma.

Under djurförsökningsfaserna har de överviktiga musproverna behandlade med ämnet i fråga slutade gå upp i vikt på samma diet och har sett några viktiga parametrar, såsom koncentrationen av kolesterol är glukos fri i blodet, lägre avsevärt.

LÄS OCH: Klonade stamceller som kan revolutionera medicinvärlden

Utöver detta skulle läkemedlet kunna göra brunt fett mer effektivt. Denna vävnad i människokroppen skulle enligt de senaste studierna vara en nyckelkomponent i ämnesomsättningen och särskilt i bortskaffande av normal fettvävnad.

Funktionen av denna förening är ännu inte helt förstådd (eller förklarad), men den utnyttjar i princip de senaste resultaten på FXR-protein, en av de som aktiveras varje gång vi äter, vilket minimerar bieffekter tack vare en åtgärd som endast är lokaliserad till tarmen.

Salk Institute, födelseplats för detta läkemedel, har uppgett att testning av människor kommer att börja snart och om detta läkemedel inte visar detaljer kontraindikationer kommer snart att hjälpa alla som trots sina ansträngningar inte kan hålla vikten under kontroll.

Gata